Hvorfor er kriserne etiske problemer og hvilke hensyn bør styre løsningen af dem?

72 views
Oplæg ved Kasper Lippert-Rasmussen, professor i politisk filosofi ved Institut for Statskundskab og tilknyttet ekspert til Det Etiske Råds projekt om bioenergi, fødevarer og etik. Oplægget er filmet ved en debatdag på Aarhus Universitet, 21. februar 2012.

Se mere på etiskraad.dk/bioenergi

Tilføj en kommentar...
Post som (log ud)