Kan der skaffes bæredygtig bioenergi og fødevarer til alle?

58 views
Oplæg ved Jørgen E. Olesen, forskningsprofessor ved Institut for Agroøkologi, Aarhus Universitet og medlem af Rådets arbejdsgruppe om bioenergi, fødevarer og etik. Oplægget er filmet ved en debatdag på Aarhus Universitet, 21. februar 2012.

Se mere på etiskraad.dk/bioenergi

Tilføj en kommentar...
Post som (log ud)