Diagnoser / 4. februar 2016

Hvad betyder diagnosen for patienten, og hvilke udfordringer og dilemmaer rejser diagnosen? (med slides)

2.177 views
Oplæg v/Mads Trier-Blom, diagnosticeret med bipolar affektiv lidelse. Dette klip er redigeret af Mads Trier-Blom selv og er vist med slides.

Oplægget blev holdt ved Det Etiske Råds debatdag om etiske spørgsmål ved anvendelse af diagnoser, som fandt sted i Fællessalen på Christiansborg, 26. januar 2016.

Tilføj en kommentar...
Post som (log ud)