Konferencer / 4. december 2014

Helene Regnell

76 views
Videooptagelse fra debatdag afholdt af Det Etiske Råd, Forbrugerrådet Tænk og Landbrug & Fødevarer, 17. november 2014 i København.

Det er et af vor tids største etiske problemer, at de nuværende generationer nedbryder naturområder, opbruger ikke-fornybare naturressourcer og opvarmer klimaet med en hastighed, som truer med at ødelægge livsgrundlaget for kommende generationer.

I manglen på effektive politiske tiltag er fænomenet 'den etiske forbruger' vundet frem. Nogle forbrugere begynder at medtænke fødevarernes effekt på miljø og klima, når de køber ind, i håbet om, at øget efterspørgsel på bæredygtige varer kan vende udviklingen.

Men er det den enkelte forbrugers ansvar at redde verden? Og er det sandsynligt, at forbrugerne kan vende udviklingen ved at tage individuelt ansvar? Eller skal andre aktører tage et større ansvar, hvis udviklingen skal vendes?

Tilføj en kommentar...
Post som (log ud)